RESULTATEN

RESULTATEN WAAR JE BLIJ VAN WORDT :) 

 

Tot op heden waren er weinig apparaten (behalve IPC (press) en endermologie) die ingezet kunnen worden bij de behandeling van oedeem. Sinds we in 2018 zijn gestart met het toepassen van de Theragun binnen het oedeemmanagement, boeken we bijzonder veel resultaat en soms zelfs een resultaat dat we niet verwacht hadden. Het is onze bedoeling om de komende tijd te investeren in trials me het inzetten van de Theragun op uiteenlopende gebieden binnen de oedeemzorg.

Je kunt bij de indicaties die we hebben opgesomd alvast een overzicht zien van de mooie resultaten we met de Theragun hebben kunnen bereiken. 

 

OVER ENIGE TIJD IS DE THERAGUN NIET MEER WEG TE DENKEN BINNEN DE OEDEEMTHERAPIE!

WAT HEBBEN WE TOT NU TOE ONDERZOCHT?

Lymfoedeem (primair en secundair), lipoedeem, postoperatief oedeem, dystrofie (CRPS), independency oedeem, Purpura jaune d'ocre, Dupuytren

SAMENWERKING!

Samenwerking binnen het oedeemmanagement is van groot belang om het resultaat van onze behandeling te optimaliseren. Samen met Suze van Beusekom en Jane Wigg biedt Birgit Schmitz een breed scala van mogelijkheden aan voor oedeemmanagement zodat therapeuten hun behandelresultaten kunnen optimaliseren.

Met behulp van Fluoroscopie kan worden aangetoond dat we met de Fill&Flush MLD methode veel gerichter en met een beter resultaat oedeempatiënten kunnen behandelen. Ook de invloed van de Theragun kan met fluoroscopie worden getoond.

THERAGUN ALS ONDERDEEL VAN OEDEEMMANAGEMENT OVER DE HELE WERELD.

We starten in 2019 met cursussen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Van daaruit zullen er wereldwijd cursussen aangeboden gaan worden om Theragun te introduceren als onderdeel van oedeemmanagement.

WETENSCHAP

Onderzoek is van groot belang om aan te tonen wat de effecten van oedeembehandelingen zijn.

Enkele onderzoeken zijn:

Plantaroedema: Jane Wigg, Katinka Rutjens en Birgit Schmitz (2018)

Can TDC measurements be used to detect oedema in lipoedemapatients? Katinka Rutjens en Suze van Beusekom (2019)

 

We moeten innovatief blijven om behandelingen te blijven optimaliseren. Samen zoeken we naar mogelijkheden om dit te bewerkstelligen.